fbpx

PORADY, WYTYCZNE TECHNICZNE

Druk letterpress rządzi się swoimi prawami i wymaga poznania szerzej jego specyfiki, możliwości i ograniczeń. Poniżej opisujemy rady i wytyczne do projektowania specjalnie pod tą szlachetną metodę druku, a także metodę hot stampingu. Wiedza na ich temat pozwoli Wam na wykorzystanie w pełni ich potencjału, ale także na uniknięcie wielu błędów.

CO LUBI LETTERPRESS:

 • w druku bardzo dobrze sprawdzają się projekty minimalistyczne (teksty, obiekty z obrysowaniami, cienkie linie)
 • bardzo dobry efekt daje tłoczenie bez farby: blindprint, czyli suchy tłok
 • technika letterpress lubi oddech i świtało
 • zadbanie o dobrą typografię zawsze przynosi świetne efekty
 • letterpress nie nadaje się do drukowania jednolitych apli- wielkich obiektów pokrytych równomiernie kolorem
 • w technikach trudno otrzymać zamierzone, jednakowe przejścia tonalne; takie eksperymenty tylko dla tych co lubią niepowtarzalność:)
 • pamiętajcie technika letterpress to ręczna, rzemieślnicza praca i wydruki nie będą perfekcyjnie identyczne jak przy nowej technologii druku. Ale w tym w tkwi  cała magia i urok:)\

 

 

WYTYCZNE TECHNICZNE:

 • plik powinien być przygotowany w programie graficznym, w wersji wektorowej
 • formaty plików: pdf, ai, esp
 • projekt w skali 1×1
 • każdy projekt w oddzielnym obszarze roboczym lub pliku
 • formaty zadruków: minmum 4×4 cm, maksimum 55×65 cm
 • fonty zamienione na krzywe
 • plik bez spadów
 • każdy kolor powinien być wyseparowany, umieszczony na osobnej warstwie, nazwanej numerem koloru według wzornika Pantone Formula Guide Solid Uncoated
 • w celu weryfikacji proszę o dołączenie pliku jpg z finalnym wizerunkiem projektu
 • nie należy wstawiać bitmap wewnątrz plików wektorowych
 • nie używać przejść tonalnych i przezroczystości
 • minimalna bezpieczna grubość linii:  dla druku letterpress  (w tym grubość linii w fontach) to  0,14 mm, dla druku hot stamping to 0,12 mm
 • minimalna kropka to 0,3 pt średnicy
 • bezpieczna minimalna kontra (odległość między elementami) to 0,21 mm
 • ze względu na czytelność zaleca się użycie fontów nie mniejszych niż wysokość 6 pt (dla fontu Arial) lub punktacji odpowiedniej tej wysokości dla innych fontów
 • jeżeli koncepcja projektu zakłada użycie elementów dochodzących do krawędzi użytku zaleca się przygotowanie projektu wychodzącego o conajmniej 0,5 mm poza obszar użytku
 • jeżeli projekt nie zakłada kontaktu grafiki z krawędziami użytku, należy umieścić elementy projektu min. 3 mm przed  krawędziami użytku
 • dla druków z kolorowymi krawędziami nic w projekcie nie może stykać się z krawędziami
 • niestety z racji czasochłonnego procesu druku nie przygotowujemy próbnych wydruków

KOLORY:

 • wszystkie kolory farb mieszamy ręcznie; kolory dobieramy z systemu Pantone Formula Solid Uncoated
 • kolory folii do hot stampingu w stałej ofercie to: biała, złota, złota matowa, różowe złoto, srebrna, miedziana, czarna, niebieska metaliczna; na specjalne życzenie klienta możemy zamówić inne kolory folii (klient pokrywa koszty zakupu folii)
 • jeden kolor na stronie to jedna matryca
 • cena wydruków zależy od ilości użytych kolorów (w tym użycia suchego tłoku)
 • w druku na ciemnych papierach można zastosować jedynie złote, srebrne farby (inne kolory są niewidoczne). Druk białą farbą na czarnym papierze wygląda jak szary, druk srebrną farba na tym papierze daje efekt blado biały
 • biały kolor na ciemnych papierach jest możliwy tylko przez użycie białej folii metodą hot stampingu
 • kolory krawędzi nie są kompatybilne z kolorami z systemu Pantone, dobieramy kolory zbliżone
 • druk przejściami tonalnymi jest możliwy, jednak farby są mieszane na maszynie, a efekt nie będzie w 100%  kontrolowany; wydruki mogą się od siebie różnić (przez mieszanie się farb z czasem)
 • przy zastosowaniu apli (czyli pokrycia jednym kolorem większej powierzchni) trzeba się liczyć z nierównomiernym pokryciem farby na papierze. Efekt bardzo ciekawy jeśli zamierzony, znamienny dla wydruków letterpress). Jeśli nie jest to celem nie należy w projekcie przekraczać pokrycia kolorem większego niż 10-20 % powierzchni druku ogółem
 • finalny kolor druku może różnić się od wybranego koloru z sytemu Pantone z powodu mieszania się farby z kolorem podłoża. Im bardziej kolor papieru odbiega od bieli tym bardziej kolor nadruku będzie odbiegał o wzorcowego koloru z wzornika

PAPIERY:

 • używamy głównie papierów o gramaturze powyżej 300g do 700g
 • użycie papierów bawełnianych, półbawełanianych (o specjalnych właściwościach) pozwala na maksymalne wykorzystanie efektu tłoczenia
 • dostępna kolorystyka papierów bawełnianych: różne odcienie bieli, jasna szary
 • na stanie dysponujemy również innymi papierami, nie bawełnianymi, na których również można tłoczyć, lecz efekt nie będzie tak spektakularny jak przy papierach bawełnianych (tutaj przykłady papierów:  https://www.paper-project.pl/wydruki-biznesowe/)
 • na specjalne zamówienie możemy dobierać inne niż zaproponowane rodzaje papierów
 • istnieje możliwość kaszerowania (łączenia) papierów

TŁOCZENIA:

 • papiery bawełniane w porównaniu innymi papierami pozwalają na uzyskanie głębszych i wyraźniejszych tłoczeń
 • im większa powierzchnia tłoczenia, tym mniejszy jego efekt
 • jasne kolory druku dają lepszy efekt wizualny głębokości tłoczenia niż kolory ciemne (świtało przy ciemnych farbach jest pochłaniane)
 • suchy tłok czyli tłoczenie bez farby w głąb papieru liczony jest jako dodatkowy kolor
 • wydruki mogą być tłoczone głębiej bądź płycej w zależności od oczekiwań, specyfikacji wydruku i gramatury zastosowanego papieru
 • wydruki dwustronne na papierze niekaszerowanym (600-700 gsm) będą płycej tłoczone (tłoczenia muszą się “podzielić” grubością papieru)
 • w wydrukach dwustronnych na rewersie mogą być widoczne małe artefakty (elementy tłoczone na awersie). Jest to wynik nachodzenia na siebie tłoczeń. Idealnie jest, gdy projekty z awersu i rewersu nie nachodzą na siebie
 • tłoczenia o pełnej głębokości możliwe są jedynie w druku jednostronnym na grubych papierach typu 500-700 gsm (ok. 1mm grubości). W papierach o gramaturze 300- 350 gsm tłoczenie jest płytsze
 • głębokość tłoczenia zawsze ustawiana jest pod jedną matryce (jeden kolor zadruku)
 • suchy stempel/ ślepe wytłaczanie; istnieje możliwość wykonania matrycy-patrycy, która umożliwia stworzenia suchych stempli (uwypuklenia w papierze). Możliwość stempla  jest tylko na papierach do 300 gsm. Efekt druku „wystającego” jest możliwy również przez stworzenie projektu zwykłej tłoczącej matrycy. Element graficzny powinien być otoczony tłem, które będzie wtłaczane wgłąb papieru (przez co „pusty” element stanie się wypukły)

SKŁADY TEKSTÓW:

Prosimy wziąć pod uwagę, że każdy skład tekstu to  jedna matryca i każdy kolor użyty w tekście to również jedna
matryca. Stąd:

 •  bardzo prosimy o starannie przygotowany tekst, ponieważ zmiany po akceptacji nie są możliwe (należałoby wykonać nową matrycę
 •  wykonanie kolejnych składów tekstowych poza jednym podstawowym (np. zawiadomień, kart rsvp, dodatkowych wkładek, zaproszeń różniących się językiem, dodatków ) wiąże się z wykonaniem kolejnych matryc. Cena przygotowania nowego składu/ matrycy zależy od ilości wydruków i ilości tekstu i kolorów
 • brak możliwości wydruków winietek